^Powrót na górę

 • 1 Sanatorium Oaza
  Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "OAZA" sp. z o.o.
 • 2 Gabinet odnowy Marilyn Monroe
  Masaż podwodny, hydromasaż powietrzny z chromatoterapią i muzykoterapią.
 • 3 Grota solna
  1 seans w grocie solnej dostarcza organizmowi tyle pierwiastków i mikroelementów, ile 2-dniowy pobyt nad morzem.
 • 4 Tężnie nocą
  Inowrocławskie tężnie nocą. Piękne o każdej porze roku.
 • 5 Złota Sala
  Miejsce spotkań nie tylko bliskich krewnych, przyjaciół, ale również znajomych ze szkolnej ławy.


Zgodnie z umową  zawartą z NFZ Sanatorium udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- 22 - dniowego uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego,

- 29 - dniowej rehabilitacji uzdrowiskowej

Wniosek o sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz rodzinny lub specjalista, mający podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pobyt w Sanatorium rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia, a kończy do godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu.

Sanatorium nie dokonuje rezerwacji miejsc dla pacjentów.

 

Należność za skrócenie leczenia uzdrowiskowego Pacjentów z NFZ.

Pacjenci kierowani przez NFZ na leczenie uzdrowiskowe:

1. którzy:

a.skracają pobyt z innych powodów niż określone prawem (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd)

b. korzystają z przepustki dłużej niż 12 godzin,

ponoszą z tego powodu odpłatność za dobę skrócenia w wysokości:

  

  Skierowania                                     Odpłatność za dobę           

     21 dób                                                   153,11

           

     28 dób                                                   163,74

 

NALEŻNOŚĆ POTWIERDZANA JEST NOTĄ KSIĘGOWĄ

 2. Pacjent ma obowiązek zgłosić właściwemu Oddziałowi NFZ każdą zmianę w stanie zdrowia i jeżeli tego nie uczyni a w badaniu lekarskim okaże się że są przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego to NFZ za takiego pacjenta   nie zapłaci:

W związku z tym wprowadzam odpłatność dla Pacjenta:

- 50, - badanie lekarsko-pięlegniarskie

- posiłki zgodnie z Cennikiem

- nocleg zgodnie z Cennikiem (dot. wyjeżdżających w następnych dniach)

 

Pacjent ponosi w Sanatorium koszty:

- częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania

- z tytułu opłaty uzdrowiskowej, która określona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Inowrocławiu i wynosi 5,30 zł za dobę pobytu

 

        

 

Cena za dobę dla pacjentów:

- przyjeżdżających  w przeddzień leczenia

- pozostających dobę po leczeniu

           wynosi 120 zł

bez względu na rodzaj pokoju.

W cenie:

- śniadanie z możliwością wykupienia pozostałych posiłków.

 

 

Copyright © 2013 Oaza sanatorium